Gebruiksvoorwaarden

De inhoud en de structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten voorbehouden.

De inhoud, structuur en grafische vormgeving van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van de website of de inhoud of de structuurelementen daarvan, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, grafische onderdelen en ontwerpelementen voor andere doeleinden dan intern gebruik, in het bijzonder met het oog op publicatie of distributie, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van InVision AG (“InVision”). Dit geldt eens te meer voor eventuele publicatie op andere websites.

InVision ziet er zorgvuldig op toe dat de inhoud van deze website actueel blijft. Toch is het mogelijk dat informatie op een gegeven moment verouderd raakt als gevolg van ontwikkelingen in ons bedrijf. InVision geeft geen garanties voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en InVision is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de juistheid of volledigheid van deze gegevens. InVision aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites waarheen vanuit deze website wordt gelinkt. Het feit dat deze website via een hyperlink verwijst naar een externe website, is op geen enkele manier een indicatie dat de externe website opvattingen, informatie of materialen bevat die verband houden met InVision.

Downloaden gebeurt op eigen risico. InVision aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het succesvol downloaden van software of voor de werking van gedownloade software op uw systeem. Mocht u hierbij problemen ondervinden, neem dan contact op met: info@injixo.com InVision controleert alle downloadbare producten zorgvuldig op mogelijke beschadigingen of virusinfecties. InVision kan uitsluitend in geval van opzet of grove nalatigheid aansprakelijk worden gesteld voor belemmeringen of schades die zijn ontstaan als gevolg van het downloaden van software, in het bijzonder in het geval van virussen.

U mag downloadbare producten of kopieën daarvan uitsluitend toepassen voor eigen gebruik. Voor alle overige vormen van gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van InVision vereist.